ECLIPSO

Rozwiązania IT dla Biznesu
Dostarczamy nowoczesne i optymalne kosztowo technologie IT
Usługi profesjonalne
Świadczymy usługi specjalistyczne w zakresie oferowanych rozwiązań​
Proof of Concept
Już dziś skorzystaj z darmowej prezentacji i przetestuj rozwiązanie
Previous slide
Next slide

TOP INSIGHTS

W widoku kafelkowym ControlUp Virtual Expert™ co 24 godziny podsumowuje kluczowe wskaźniki stanu monitorowanych zasobów, podkreślając kluczowe wskaźniki aktywności, czynniki ryzyka i statystyki wydajności. Na którym serwerze występuje krytyczny problem z wolnym miejscem na dysku?
Ilu użytkowników było wczoraj aktywnych?
Czym różni się dzienna liczba sesji od normalnego tygodniowego trendu?
Czy na monitorowanych komputerach działały jakieś nowe aplikacje?
Jakie aplikacje i użytkownicy zużywają najwięcej procesora?

REKOMENDACJA KONFIGURACJI

ControlUp Virtual Expert ™ pomaga zoptymalizować alokację zasobów w serwerach i komputerach stacjonarnych. Przedstawia zalecenia dotyczące optymalizacji przydziałów procesora i pamięci RAM dla każdego komputera.

Jaka jest najlepsza alokacja dostępnych rdzeni procesora i pamięci RAM między komputerami organizacji?
Czy komputer X ma wystarczające zasoby, aby aplikacje pracowały wydajnie?
Czy rdzenie procesora, które są obecnie przydzielone do komputera X, mogą zostać ponownie przydzielone do innych komputerów?
Czy w systemie są komputery, które mogą wykonywać wymagane funkcje z jednym rdzeniem procesora?

KONDYCJA SYSTEMÓW

Wyznaczanie trendów wydajności i zużycia zasobów dla monitorowanych hostów poprzez podsumowanie metryk wydajności na komputer w określonym przedziale czasu.
Jakie było średnie wykorzystanie procesora w klastrze vSphere dziś rano?
Jakie było wczoraj szczytowe wykorzystanie I/O w HOST05?
Która maszyna wirtualna była odpowiedzialna za nieregularne zużycie pamięci RAM na jednym z hostów?
Które hosty mają największe zużycie procesora?
Które hosty mają największe opóźnienia odczytu / zapisu dysku?

KONDYCJA SYSTEMÓW WINDOWS

Zobacz najczęstsze błędy systemu Windows zarejestrowane w Twoim centrum danych i zobacz, jak często te błędy występują w skali miesiąca. Sprawdź, jak często występują te błędy w innych centrach danych organizacji i wyszukaj dostępne rozwiązania.

DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
(USER EXPERIENCE)

ControlUp Insights zapewnia dokładne i szczegółowe dane z ostatnich 12 miesięcy oraz porównuje wskaźniki wydajności organizacji z wynikami globalnej społeczności ControlUp w tysiącach innych organizacji z podobnymi środowiskami.
Jak szybko przebiega proces logowania w mojej sieci w porównaniu ze średnią globalną?
Która faza procesu logowania ma największy udział w łącznym czasie trwania logowania?
Jaki wpływ na procesor miało uruchomienie przez użytkownika aplikacji biznesowej o 16:45?

UŻYCIE APLIKACJI

Prześwietl i przeanalizuj każdą aplikację w swoim centrum danych pod kątem jej wykorzystania i zużycia zasobów, odpowiadając na pytania:

Ile jednoczesnych wystąpień aplikacji było w mojej organizacji i jakie były ich godziny szczytu?
Czy możemy zaoszczędzić na licencjach aplikacji?
Które aplikacje zużywały najwięcej zasobów i kiedy?
Czy istnieją różnice w wykorzystaniu zasobów między różnymi wersjami tej samej aplikacji?
Jak porównuje się zużycie zasobów aplikacji z tymi samymi aplikacjami w innych centrach danych?