ECLIPSO

Kontakt

ECLIPSO sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

e-mail: office@eclipso.pl

tel: +48 736 950 000
fax: +48 22 405 45 75

 

 

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis@eclipso.pl

tel: +48 736 950 000

Dane rejestrowe:

KRS: 0000778490

NIP: 5223154903
REGON: 382907824

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Numery rachunków bankowych:

PLN: 79 1140 2004 0000 3002 7863 2120

USD: 45 1140 2004 0000 3012 1233 1064
EUR: 31 1140 2004 0000 3912 1188 4675