Zapraszamy na webinar z prezentacją LIVE platformy ControlUp, służącej do monitorowania w czasie rzeczywistym, analizy i rozwiązywania problemów w środowiskach wirtualnych oraz fizycznych z jednej centralnej konsoli. ControlUp zapewnia możliwość wczesnego wykrywania problemów, które mogą mieć wpływ na wydajność pracy i odczucia użytkowników końcowych VDI (tzw. user experience). ControlUp pozwala na automatyczne usuwanie powtarzających się problemów bez interwencji człowieka.

 

Dowiedz się więcej podczas prezentacji LIVE DEMO
28 Maja 2020 r. o g. 11:00 na platformie Zoom
Rejestracja: https://lnkd.in/g5yiPfg