O nas

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania IT oraz świadczymy usługi specjalistyczne dla firm prywatnych oraz organizacji publicznych. Współpracujemy z klientami, aby dostarczać do ich środowisk najlepsze technologicznie oraz optymalne kosztowo rozwiązania IT.

Funkcjonowanie IT ma ogromny wpływ na prowadzoną działalność biznesową. Obecnie każda podejmowana przez organizację interakcja, transakcja czy decyzja strategiczna zależy w dużym stopniu od niezawodnego systemu informatycznego, który ma za zadanie pracować bezpiecznie i wydajnie, aby dostarczać potrzebne dane szybko i na każde żądanie. Współpracując z nami decydują się Państwo na utrzymanie pełnej kontroli nad funkcjonowaniem swojego IT. Dzięki naszym doświadczonym specjalistom oraz sprawdzonym rozwiązaniom zapewniamy, że Państwa dział IT spełni wszelkie oczekiwania stawiane przez działy biznesowe oraz użytkowników końcowych.

Oferta

produkt-1-datacenter

DATA CENTER

Nowoczesne i wydajne środowiska obliczeniowe wysokiej dostępności dla firm i instytucji wymagających niezawodnej pracy aplikacji oraz zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa dostępu do danych biznesowych, dostarczane zarówno w modelu tradycyjnej infrastruktury jak również infrastruktury hiperkonwergentnej

produkt-2-wirtualizacja

WIRTUALIZACJA

Wirtualizacja serwerów, pamięci masowej i sieci w celu lepszego wykorzystania zasobów, zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz uzyskania niezbędnej elastyczności i możliwości dynamicznego dostosowania się przez firmy do bieżących wymagań biznesowych z zachowaniem wysokiego poziomu bezawaryjności środowiska

produkt-3 administracja

NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE

Narzędzia do zarządzania systemami operacyjnymi oraz domenami, automatyzacja zadań administracyjnych, systemy monitorowania i korelacji zdarzeń dla data center oraz aplikacji, narzędzia do inwentaryzacji i tworzenia baz konfiguracji zasobów IT, zarządzanie urządzeniami stacjonarnymi i mobilnymi użytkowników końcowych

produkt-4 backup

BACKUP I ARCHIWIZACJA DANYCH

Systemy backup zapewniające pełną funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych dla serwerów fizycznych i wirtualnych oraz stacji roboczych z możliwością skutecznego odzyskiwania danych na wypadek awarii; Systemy archiwizacji dla optymalnego i efektywnego finansowo przechowywania danych produkcyjnych na nośnikach różnego typu.

produkt-5 security

BEZPIECZEŃSTWO IT
ORAZ DANYCH

Proaktywne, inteligentne systemy zabezpieczeń zapobiegające atakom zewnętrznym i wewnętrznym, pomagające w neutralizacji zagrożeń jeszcze przed wyrządzeniem realnych szkód w środowiskach informatycznych, ochrona aplikacji, użytkowników i sieci z zapewnieniem wydajności na wysokim poziomie

produkt-6 stanowiska pracy

ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKÓW

Rozwiązania oparte o tradycyjne jak i wirtualne stacje robocze i urządzenia mobilne zapewniające organizacjom bezpieczny dostęp użytkowników do aplikacji i danych biznesowych podczas ich pracy zdalnej z dowolnego miejsca w kraju i na świecie, na dowolnym urządzeniu – służbowym lub prywatnym

produkt-7-usługi

USŁUGI
PROFESJONALNE

Specjalistyczne usługi IT
w zakresie wykonania analizy potrzeb, przygotowania koncepcji i architektury rozwiązania, doboru odpowiednich technologii, wykonania wdrożenia, przeprowadzenia szkoleń przygotowania dokumentacji powykonawczej i procedur eksploatacyjnych, przekazanie do eksploatacji

produkt-8 wsparcie

UTRZYMANIE ŚRODOWISK
I WSPARCIE TECHNICZNE

Dedykowane usługi utrzymania środowisk IT
oraz wsparcia technicznego, elastyczne dopasowanie rodzaju usług do bieżących potrzeb klientów, usługi proaktywne, okresowe przeglądy serwisowe wdrożonych rozwiązań, zapewnienie centralnego punktu przyjmowania zgłoszeń serwisowych

Partnerzy

Podczas realizacji projektów wykorzystujemy technologie najbardziej uznanych producentów rozwiązań informatycznych.

Kontakt

ECLIPSO Sp. z o.o.
ul. Dzieci Warszawy 31 lok. 54
02-495 Warszawa

tel: +48 736 950 000
fax: +48 22 405 45 75
e-mail: office@eclipso.pl

KRS: 0000778490
NIP: 5223154903
REGON: 382907824

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

© 2019 ECLIPSO. All Rights Reserved.