Dostarczamy nowoczesne, sprawdzone i optymalne kosztowo technologie IT oraz świadczymy usługi specjalistyczne w zakresie oferowanych rozwiązań. 

Oferta

DATA CENTER

Nowoczesne i wydajne środowiska obliczeniowe wysokiej dostępności dla firm i instytucji wymagających niezawodnej pracy aplikacji oraz zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa dostępu do danych biznesowych, dostarczane zarówno w modelu tradycyjnej infrastruktury jak również infrastruktury hiperkonwergentnej

WIRTUALIZACJA

Wirtualizacja serwerów, pamięci masowej i sieci w celu lepszego wykorzystania zasobów, zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz uzyskania niezbędnej elastyczności i możliwości dynamicznego dostosowania się przez firmy do bieżących wymagań biznesowych z zachowaniem wysokiego poziomu bezawaryjności środowiska

BACKUP I ARCHIWIZACJA DANYCH

Systemy backup zapewniające pełną funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych dla serwerów fizycznych i wirtualnych oraz stacji roboczych z możliwością skutecznego odzyskiwania danych na wypadek awarii; Systemy archiwizacji dla optymalnego i efektywnego finansowo przechowywania danych produkcyjnych na nośnikach różnego typu.

NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE

Narzędzia do zarządzania systemami operacyjnymi oraz domenami, automatyzacja zadań administracyjnych, systemy monitorowania i korelacji zdarzeń dla data center oraz aplikacji, narzędzia do inwentaryzacji i tworzenia baz konfiguracji zasobów IT, zarządzanie urządzeniami stacjonarnymi i mobilnymi użytkowników końcowych

BEZPIECZEŃSTWO IT
ORAZ DANYCH

Proaktywne, inteligentne systemy zabezpieczeń zapobiegające atakom zewnętrznym i wewnętrznym, pomagające w neutralizacji zagrożeń jeszcze przed wyrządzeniem realnych szkód w środowiskach informatycznych, ochrona aplikacji, użytkowników i sieci z zapewnieniem wydajności na wysokim poziomie

ŚRODOWISKO PRACY
UŻYTKOWNIKÓW

Rozwiązania oparte o tradycyjne jak i wirtualne stacje robocze i urządzenia mobilne zapewniające organizacjom bezpieczny dostęp użytkowników do aplikacji i danych biznesowych podczas ich pracy zdalnej z dowolnego miejsca w kraju i na świecie, na dowolnym urządzeniu – służbowym lub prywatnym

USŁUGI
PROFESJONALNE

Specjalistyczne usługi IT
w zakresie wykonania analizy potrzeb, przygotowania koncepcji i architektury rozwiązania, doboru odpowiednich technologii, wykonania wdrożenia, przeprowadzenia szkoleń przygotowania dokumentacji powykonawczej i procedur eksploatacyjnych, przekazanie do eksploatacji

UTRZYMANIE ŚRODOWISK
I WSPARCIE TECHNICZNE

Dedykowane usługi utrzymania środowisk IT oraz wsparcia technicznego, elastyczne dopasowanie rodzaju usług do bieżących potrzeb klientów, usługi proaktywne, okresowe przeglądy serwisowe wdrożonych rozwiązań, zapewnienie centralnego punktu przyjmowania zgłoszeń serwisowych

Partnerzy

Podczas realizacji projektów wykorzystujemy technologie najbardziej uznanych producentów rozwiązań informatycznych.

Kontakt

ECLIPSO Sp. z o.o.
ul. Dzieci Warszawy 31 lok. 54
02-495 Warszawa

tel: +48 736 950 000
fax: +48 22 405 45 75
e-mail: office@eclipso.pl

 

DANE REJESTROWE:
KRS: 0000778490
NIP: 5223154903
REGON: 382907824

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

© 2020 ECLIPSO. All Rights Reserved.