ECLIPSO

Kontakt

ECLIPSO sp. z o.o.
ul. Dzieci Warszawy 31 lok. 54
02-495 Warszawa
tel: +48 736 950 000
fax: +48 22 405 45 75
e-mail: office@eclipso.pl

Dane rejestrowe:

KRS: 0000778490

NIP: 5223154903
REGON: 382907824

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Centrum serwisowe:

tel: +48 736 950 000

e-mail: serwis@eclipso.pl

Media społecznościowe: