ECLIPSO

Jedna konsola do zarządzania środowiskami VDI
różnych producentów

ControlUp to rozwiązanie dedykowane dla administratorów zarządzających środowiskami VDI, zdalnymi sesjami użytkowników a także fizycznymi serwerami i stacjami roboczymi. Dzięki monitorowaniu wielu wskaźników w trybie real-time ControlUp pozwala natychmiast wykrywać i usuwać wszelkie problemy związane m.in. ze spadkiem wydajności pracy aplikacji, wydłużonymi czasami logowania, które były odpowiedzialne za spadek wydajności pracy użytkowników i za pogorszenie odczuć użytkowników (tzw. user experience). 

ControlUp pozwala zarządzać z jednej konsoli środowiskami Citrix, VMware, Microsoft, Nutanix oraz zasobami w chmurze Azure, Amazon i Google


KONSOLA
CONTROLUP REAL-TIME

Centralna konsola, która ułatwia identyfikowanie i rozwiązywanie problemów w środowiskach VDI w czasie rzeczywistym. Z konsoli można monitorować środowiska i bezpośrednio reagować na wszelkie problemy wydając polecenia, uruchamiając skrypty na całych grupach stacji.


CONTROLUP INSIGHTS

Wielowymiarowe analizy środowiska, szczegółowe raporty i precyzyjne wyniki zaraz po uruchomieniu aplikacji. W widoku kafelkowym ControlUp Virtual Expert™ co 24 godziny podsumowuje kluczowe wskaźniki stanu monitorowanych zasobów, podkreślając kluczowe wskaźniki aktywności, czynniki ryzyka i statystyki wydajności. 


CONTROLUP
DLA SERWERÓW WIRTUALNYCH

Kompleksowy widok serwerowego środowiska wirtualnego w czasie rzeczywistym, wykonywanie akcji w różnych środowiskach z jednej centralnej konsoli.

Aktualności

Zapraszamy na bezpłatną prezentację ControlUp online